Rodzina z dziećmi

Rodzina jaką widzą dzieci

Zrozumienie świata jest jednym z głównych celów dzieci od najmłodszych lat. Nadają znaczenie wszystkiemu co widzą, a nawet sobie. Aktywność dziecka rozpoczyna jego relację ze światem. Dzieci nigdy nie są bierne i nie czekają na rozwój wydarzeń.

Świat wymaga ciągłego interpretowania. To właśnie świat jest tym co wymaga zrozumienia. Dzieje się to za sprawą poznawania, odbioru intelektualnego czy też kształtowania wizerunku danego obrazu. Jest to model świata, zbudowany na bazie wyobrażeń. Dzięki temu człowiek stawia czoła różnorodnym trudnościom życia.

Dziecko uczy się nie tylko na podstawie rozmowy i tego co słyszy ale również na podstawie obserwacji czynów, różnych warunków jakie towarzyszą aktywnościom. W ten sposób dziecko zaczyna doświadczać świat. Często dzieje się to mimowolnie, podświadomie. Dzieci interpretują myśląc i działając. Warto poznać świat dziecka.

Dziecko poznaje świat głównie dzięki rodzinie. To właśnie rodzina ma socjalizować. Jest trwałym systemem najczęściej złożonym z rodziców i przynajmniej jednego dziecka. Czasami do rodziny należy też opiekunka i gospodyni domowa. Współcześnie rodzina ulega rozpadowi, a jednak dla dziecka stanowi nadal rodzinę: rozwody, konkubinaty, aktywność zawodowa dwójki rodziców, zmiana ról małżonków, zostawanie z dziadkami pod opieką na parę miesięcy. Wobec tego nie można współcześnie powiedzieć, że rodzina jest statyczna, że stanowi jakąś formę, konkretną i niezmienną.

Jednakże rodzina nadal istnieje. Zmienia się, nie jest linearna ani trwała. Jednak ulegając przeobrażeniom nadal trwa. Tradycyjne cechy rodziny ulegają zachwianiu, następuje ich rozłam. Jednak na ich miejsce następują nowsze. Niezmiennie oferujące wsparcie emocjonalne oraz materialne. Często po prostu zmienia się forma ich realizacji.

Widziany obraz rodziny, oczami dzieci, można łatwo zaobserwować za pomocą psychodydaktyki twórczości. Jest to niewątpliwie świeże postrzeganie oparte na emocjach. Jest tak ponieważ twórczość towarzyszy dziecku od narodzin. To za jej pomocą uczy się pierwszych przejawów aktywności, posługiwania się przedmiotami, manipulowania nimi i wytwarzania czegoś nowego.